Bezodkapové spojky

Złącza przeładunkowe ddc

Bezodkapové (bezúkapové) spojky slouží pro spojování průmyslových instalací a stáčecích hadic bez úniku média (nebo jen s nepatrným únikem).
Obě poloviny spojky jsou vybaveny ventily, které jsou po spojení spojky otevřeny a umožňují průtok média a při rozpojení spojky jsou uzavřeny a brání tak úniku média z instalace. V závislosti na konstrukci spojky dochází k uzavření ventilů automaticky při rozpojování nebo ručně – tehdy je rozpojení mechanicky zablokováno až do ručního uzavření ventilů.

Bezodkapové spojky splňují současné požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a spolehlivost při transportu nebezpečných, toxických nebo drahých substancí.

Bezodkapové spojky jsou široce používány v silniční, železniční, námořní a letecké dopravě a v petrochemickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Bezodkapové spojky

"*" oznacza pola wymagane

Bezodkapové spojky DDC, DGC, DAC

Złącza przeładunkowe ddc

Nejoblíbenější mezi bezodkapovými spojkami. Spojky DDC (Dry Disconnect Coupling) je obecným průmyslovým standardem, kompatibilní s bezúkapovými spojkami řady jiných výrobců jako AVERY HARDOLL, TODO-MATIC, FULCRUM. Spojka (na hadici) a vsuvka (na zásobník) mají talířové ventily. Jsou spojovány prostřednictvím dotlačení obou částí k sobě a pootočení otočného prstence spojky. Vyráběny v rozměrech od 1″ do 8″ (DN25 do DN200), s charakteristickými vnějšími průměry vsuvky (56, 70, 105, 119, 164, 238 a 272 mm).

Spojky DDC splňují požadavky ATEX, ADR, RID, TDT, tlakové direktivy 97/23/WE. Spojky DN50 ÷ DN100 odpovídají standardu NATO STANAG 3756.

Spojky DDC jsou vyráběny z: hliníku, mosazi, nerezi AISI 316, oceli Duplex, PEEK, PVDF, slitiny Hastelloy, titanu s odpovídajícím typem těsnění. Pracovní tlak v závislosti na průměru a materiálové verzi od 6 do 25 bar. Přípojky vnitřní závit BSP, příruby PN, ASA, TTMA.

DGC (Dry Gas Coupling) identická spojka pro transport plynů, zvláště LPG, v rozměrech od 1″ do 8″.

DAC (Dry Aviation Coupling) spojka 2.1/2″ (DN65) pro transport leteckého paliva, odpovídá standardům NATO STANAG 3105 a ISO 45.

Bezodkapové spojky DDC, DGC, DAC

"*" oznacza pola wymagane

Bezodkapové spojky DRY-DIS TR

Złącza przeładunkowe DRY DIS

Bezúkapové spojky DRY DIS série TR jsou široce používány v chemickém, petrochemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a spolehlivost při transportu nebezpečných toxických nebo drahých plynů a kapalin. Spojky DRY DIS splňují požadavky ATEX, ADR, RID, TDT, tlakové direktivy 97/23/WE. Materiál spojek – nerez AISI 316/316Ti nebo mosaz. Kulatý úchyt spojky z polypropylenu. Rozměry od 1″ (DN25) do 4″ (DN100). Obě části: vsuvka (na zásobník) a spojka (na hadici) vybaveny talířovými ventily, uzavíranými během rozpojení. Spojení prostřednictvím nasazení obou polovin na sebe a otočením prstence na spojce. Pracovní tlak do 25 bar. Přípojky s vnitřním závitem BSP. Dostupná je verze kódovaných spojek, znemožňujících vzájemné propojení spojek a vsuvek pro různá média.

Bezodkapové spojky DRY-DIS TR

"*" oznacza pola wymagane

Bezodkapové spojky DRY LINK

Spojky DRY-LINK splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a funkčnost. Bezúkapové – velikost úkapu je neměřitelná. Unikátní konstrukce obsahuje dva motýlkové ventily ve vsuvce a ve spojce, jejichž disky ustavené při spojené spojce rovnoběžně nebrání průtoku média a nezpůsobují tlakové ztráty. Ideální pro vysoce viskózní kapaliny. Ke spojení dochází nasunutím spojky na vsuvku, spuštěním blokace a otevřením ventilu. Blokace chrání spojku před náhodným rozpojením. Materiál spojky – nerez AISI 316 nebo speciální slitina Alloy 20 či Hastelloy C. Rozměry od 1″ do 3″. Pracovní tlak od 8,3 bar do 14,3 bar – v závislosti na rozměru, podtlak do 711 mm Hg. Dostupné s přípojkami se závitem BSP, přírubami, k přivaření, TRICLOVER ve speciální leštěné hygienické verzi. Používány v chemickém, petrochemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Bezodkapové spojky DRY-LINK

"*" oznacza pola wymagane

Bezodkapové spojky DRY-MATE

Złącza Dry Mate

Spojky DRY-MATE jsou jednoduché bezodkapové spojky pro bezpečné a prakticky bezúnikové spojování instalace. Konstrukce založená na kulových ventilech v obou polovinách spojky zaručuje zcela nerušený průtok média. Spojení prostřednictvím uzavření páček se západkami podobně jako u spojky CAMLOCK. Otevření ventilů způsobí automatické mechanické zabezpečení západek proti náhodnému rozpojení. Otevření ventilů u rozpojené spojky není možné. Spojky DRY – MATE dodávány ve dvou verzích: DRY-MATE SS – z nerezi AISI316 – v rozměrech DN25 a DN38, a DRY-MATE PP – vyrobené z polypropylenu vyztuženého skelným vláknem – v rozměru DN38. Přípojky s vnitřním závitem BSP a NPT. Pracovní tlak do 7 bar.

Spojky DRY-MATE nacházejí uplatnění v chemickém a farmaceutickém průmyslu a zemědělství (pro ochranu rostlin). Nelze použít pro plyny.

Bezodkapové spojky DRY-MATE DRY

"*" oznacza pola wymagane