Dvoucestný ventil (s prodlouženými připojeními) svařujeme přímo do instalace, dbáme přitom na to, aby nedošlo k přehřátí ventilu (možnost poškození těsnění), což se realizuje chlazením ventilu během svařování.

Třídílný ventil se předem montuje mezi přípoje (bodovým svarem) a přípoje se svařují po předchozím demontování tělesa s těsněním. Po ochlazení přípojů se montuje těleso ventilu, dbáme na to, aby koule byla při šroubování tělesa s přípoji nastavena do zavřené polohy. Celý komplet se utahuje točivým momentem, který je pro ventil předepsán.

V případě svařovaných ventilů je důležité osové nastavení obou přípojek instalace a správné připravení jejich konců, vhodné pro svařovací technologii.