Kovové hadice, navzdory své „těžké-silné” pověsti, jsou ve skutečnosti velmi křehké. Zejména místo spojení vlnovcové trubky s koncovkou je citlivé na všechny druhy napětí. Proto při plánování a/nebo instalaci je třeba dbát na následující opatření:

  1. Zabránění přelamování hadice – používat vhodný poloměr ohybu, omezovače ohybu nebo koncové úhlové koncovky.
  2. Zabránění zkroucení hadice – jedna z koncovek by měla být otočná, rovina pohybu by měla být v souladu s osou symetrie.

Návod na montáž ocelových hadic je k dispozici v našem katalogu, na našich webových stránkách nebo u obchodního zástupce.