Předběžný výběr hadice pro chemikálie lze provést podle její charakteristiky v katalogovém popisu, materiálu vnitřní vrstvy a jeho chemické odolnosti v tabulce chemické odolnosti Tubes International:

PROSTŘEDÍ (MEDIUM)EPDMEPMNRNBRCRSBRFPMUPEPTFEPVCPUPA
Kyselina sírová 10%AACCBCAAACXX
Kyselina sírová 10 + 75%BAXXXXAAAXXX
Kyselina sírová 96%CCXXXXA/BAAXXX
Kyselina sírová dýmavá (oleum)XXXXXXAXAXXX
Kyselina chlorovodíková ≤20%AABBBBAAAAXX

Vlastnosti uvedené v tabulce se týkají odolnosti při teplotě +20°C.

  • A – vynikající odolnost, vhodné pro nepřetržitý provoz,
  • B – dobrá odolnost, přerušovaný provoz,
  • C – omezená odolnost, omezené použití,
  • X – žádná odolnost,
  • – – žádné údaje.