Kovové hadice, díky velmi širokým konstrukčním možnostem a mnoha různým materiálům, které lze použít, mohou pracovat při reálných provozních parametrech dosahujících velmi vysokých hodnot.

Na výši přenášeného tlaku má vliv: jmenovitý průměr, tloušťka stěny výchozího materiálu, geometrie vln (frekvence a výška) a počet opletení.

To samé platí i pro provozní teplotu, která standardně u hadic z nerezové oceli dosahuje 600÷700°C, zatímco při použití některých materiálů, jako jsou slitiny Inconel, může dosáhnout hodnoty až blížící se +1000°C. Je třeba mít na paměti, že se zvyšující se teplotou je třeba zohlednit korekční faktor. Stejně tak to platí i pro dynamickou práci (vibrace, posuny, typ průtoku média). Tabulky s korekčními faktory naleznete v našem katalogu nebo na našich webových stránkách v sekci Průmyslové hadice – kovové.