V případě parních hadic by se měly používat koncovky navržené a určené pro páru. Nejčastěji používaným řešením je norma EN 14423 a pro tento typ koncovek jsou určeny speciální plášťové svorky pro páru vyrobené podle stejné normy. Pro pryžové parní hadice by se rozhodně neměly používat trvale zalisované spojky. Tento typ montáže neumožňuje dotažení svorky během životnosti hadice a vzhledem k postupné ztrátě elastických vlastností pryže může vést k úniku nebo dokonce ke katastrofálnímu vytržení koncovky z hadice. Při použití teflonových hadic je povolena instalace koncovek pomocí objímek. V případě ocelových hadic se používají navařené koncovky.