V kyslíkových instalacích mohou být použity pouze ventily určené pro tuto aplikaci, které jsou odmaštěny během výroby a odpovídajícím způsobem chráněny výrobcem až do doby instalace. Je důležité, aby instalace probíhala také za dodržení potřebné čistoty, protože maziva v atmosféře čistého kyslíku se mohou samovznítit.