Odsávací hadice pro volně tekoucí abrazivní média, jako jsou plastové pelety, písek, cukr, štěrk nebo křemen, by měla mít dobrou odolnost proti oděru – částice, které se třou a narážejí na stěny hadice, způsobují opotřebení. Proto se doporučují odsávací hadice s dostatečně velkou tloušťkou stěny (silnostěnné) > 1,0 mm. Velmi důležité je také působit proti jevu statické elektřiny, tj. používat materiály s vlastnostmi, které odvádějí elektrické náboje (vodivý materiál: R ≤ 10^6 Ω ; antistatický materiál 10^6 Ω < R ≤ 10^9 Ω) a zabraňují jejich bodovému hromadění v hadici . Je třeba poznamenat, že při použití hadice s antistatickou šňůrou musí být trvale a účinně spojena s koncovkami a uzemněna, zatímco šňůra zcela nenahradí antistatickou/vodivou vnitřní vrstvu.