Ne, místo těsnění GSD lze alternativně použít těsnění typu TWF nebo TWO. Doporučujeme však vždy ověřit těsnost spojení.