Silikonové hadice se používají v mnoha průmyslových odvětvích, od přenosu horké vody až po pokročilé biotechnologické procesy. Parametry, které indikují použitelnost silikonových hadic, jsou zvýšená provozní teplota a potřeba zachovat pružnost hadice.

Další důležitou vlastností je možnost opakované sterilizace těchto hadic v autoklávech, což v kombinaci s potřebnými schváleními, jako je FDA, případně USP třídy VI nebo ISO 10993, umožňuje použití těchto hadic v potravinářských, farmaceutických a dokonce i biotechnologických aplikacích. Pokud je vyžadována validace (dokumentace potvrzující použitelnost hadice v ultračistých aplikacích), používají se speciálně vybrané silikonové hadice mimo jiné pro přenos čistých tkání, inzulínu, onkologických léčiv a vakcín. Pro tyto kritické aplikace jsou hadice vyrobené z platinového katalyzátoru zdaleka preferovanou volbou před katalyzátorem peroxidu vodíku.

V závislosti na požadovaném provozním tlaku rozlišujeme nízkotlaké silikonové hadice a pro vyšší tlaky opletené silikonové hadice.