Nejčastějšími odvětvími průmyslu, kde se používají hygienické spojky, jsou farmaceutický a potravinářský průmysl. Díky snadné montáži a „čistotě“ spojení nacházejí také uplatnění v chemickém průmyslu.