Chemické hadice se používají:

– při vykládání a nakládání přepravních cisteren (např. paletových vozíků, silničních a železničních cisteren) s chemickými látkami;

– v technologických procesech v chemickém průmyslu a v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém, biotechnologickém a dalších odvětvích;

– při plnění a vyprazdňování obalů;

– v laboratořích.