Spojky se běžně používají v chemickém a hutním průmyslu, a také v instalacích, kde dochází k styku s chemicky agresivním médiem, nebo tam, kde hrozí riziko koroze běžné uhlíkové oceli.