V zaolejovaném prostředí lze používat pouze hadice určené k tomuto účelu. V popisu výrobku musí být jasně uvedeno, že vnější vrstva hadice je odolná vůči olejům. Pokud je hadice vyrobena podle normy EN ISO 6134, uveďte, zda je třída hadice uvedena jako “B”. Hadice třídy “A” nejsou odolné vůči olejnatému prostředí.