Ano. Je však třeba mít na paměti, že se zvyšující se teplotou klesá maximální přípustný tlak pro spojky CAMLOCK z polypropylenu. Zvýšení teploty na 70°C způsobuje pokles tlaku o 40%.

Například 3” spojka CAMLOCK vyrobená z polypropylenu má maximální přípustný tlak 4 bar při teplotě 20°C a při teplotě 70°C je maximální přípustný tlak 2,4 bar.