Ano. Každá vyhřívaná hadice, v závislosti na použitém materiálu, má korekční koeficienty pracovního tlaku, které je třeba zohlednit při kalkulaci. Například hadice PTFE o průměru 8 mm, jejíž maximální pracovní tlak při pokojové teplotě je 200 bar, bude při teplotě +250°C schopna pracovat maximálně při 166 barech (korekční koeficient 0,83).