V zóně s nebezpečím výbuchu mohou pracovat pouze speciálně určené vyhřívané hadice vybavené topnými tělesy a čidly v provedení „Ex“.