Je třeba mít na paměti, že nominální tlak pro ventilové armatury je nejčastěji stanoven ve vztahu k pokojové teplotě (cca +20°C).

U průmyslových ventilů často existuje závislost mezi provozním tlakem a pracovní teplotou. S rostoucí pracovní teplotou se přípustný provozní tlak pro ventil snižuje.

K určení hodnoty přípustného provozního tlaku se používají tabulky nebo grafy, které zobrazují závislost provozního tlaku na pracovní teplotě.