Kromě chemické odolnosti materiálu spojky vůči médiu je třeba dbát na výběr vhodného těsnění.