Průmyslové ventily lze rozdělit mimo jiné podle funkce, materiálu, z něhož jsou vyrobeny, nebo podle konstrukce.

S ohledem na funkci můžeme průmyslové ventily rozdělit na: uzavírací, regulační a bezpečnostní.

Nejčastější rozdělení průmyslových ventilů podle konstrukce zahrnuje ventily: kulové, šoupátkové, sedlové, motýlkové (klapky), zpětné, membránové a bezpečnostní.

V každé z výše uvedených skupin můžeme ventily rozdělit podle materiálu na: nerezové, mosazné, litinové, ocelové a plastové.