Elektricky vyhřívané hadice se často vyskytují v extrudérech, strojích Hot Melt, etiketovacích strojích, lepičkách a také v analyzátorech spalin.