Hadice pro stáčení paliv, olejů, ropy

  • Hadice pro překládku paliva, benzínu, naftového oleje