• OILSTAR
 • kariera
 • KOMPENZÁTORY
 • ZAŠLI HODNOCENÍ
 • Zařízení pro komepltaci hadic
 • HYDRAULICKÉ VÁLCE
 • Hadice pro technické plyny
 • Bezodkapové spojky

HADICE PRO ROPNÉ LÁTKY

Hadice pro ropné látky jsou určeny pro ropné deriváty (hlavně paliva a oleje) a také pro surovou ropu a její poloprodukty. Rozsah ropných látek je velmi široký a obsahuje: surovou ropu, benzin, naftu, topné oleje, hydraulické oleje, maziva, kalící oleje, oleje a emulze pro obráběcí procesy, výhřevné oleje (jako nositel tepla), elektroizolační oleje (např. transformátorový olej), rozpouštědla, konzervační látky, asfalt a jeho deriváty a jiné. Hadice je možné použít při dobývání a rafinaci ropy, pro transport a stáčení ropných látek v petrochemickém průmyslu (cisterny, tankery, zásobníky), distribuci a stáčení (např. hadice pro čerpání PHM do vozidel), všechny technologické procesy, palivové instalace strojů a vozidel, hydraulické rozvody apod. Při volbě hadic je potřeba zvažovat její odolnost na aromatické uhlovodíky obsažené v médiu, aditiva používaná v moderních palivech a olejích (bezolovnatý benzin, biodegradovatelné oleje, transformátorové oleje) a požadavky na ochranu před statickou elektřinou (použití vodivého lanka, antistatické nebo vodivé pryže). Koncovky a spojky na hadice pro ropné látky (viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY) je možné uchytit šroubovacími sponami nebo lisovacími objímkami.
Hadice pro ropné látky najdete také v kapitolách: univerzální hadice, hadice pro chemikálie, teflonové hadice, hadice TYGON®, kompozitní hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

UNIVERZÁLNÍ HADICE PRO PALIVA A OLEJE

UNIVERZÁLNÍ HADICE PRO PALIVA A OLEJE

Univerzální hadice pro paliva a oleje jsou používány v palivových instalacích strojů a vozidel, v nízkotlakých hydraulických systémech a průmyslových procesech. Jsou vyrobeny z PVC, pryže NBR a jiných směsí. Výztuž syntetickým kordem nebo vnějším ocelovým opletem, eventuálně ocelovou spirálou. Rozsah vnitřních průměrů od 3,2 do 63 mm. Pracovní tlak do 40 bar. Mimo hadice pro obecné průmyslové použití se v této skupině nacházejí také speciální hadice pro:

 • palivové instalace na lodích a jachtách dle normy ISO 7840;
 • biopaliva na bázi řepkového oleje (RME);
 • horký, zaolejovaný vzduch (na kompresory);

HADICE PRO DISTRIBUCI A STÁČENÍ PALIV A OLEJŮ

HADICE PRO DISTRIBUCI A STÁČENÍ PALIV A OLEJŮ

Hadice jsou určeny pro distribuci a stáčení paliv a olejů. Jsou vyrobeny z PVC, pryže NBR a jiných směsí. Výztuž syntetickým kordem nebo vnějším ocelovým opletem, eventuálně ocelovou nebo plastovou spirálou. Rozsah průměrů od 19 do 152 mm. Pracovní tlak do 20 bar. V této skupině se nacházejí mimo jiné:

 • hadice pro výdejní stojany benzinu a nafty na čerpacích stanicích dle normy EN 1360;
 • speciální hadice pro tankování letadel dle normy EN 1361;

HADICE PRO STÁČENÍ PALIV A OLEJŮ

HADICE PRO STÁČENÍ PALIV A OLEJŮ

Tlakové a tlako-sací hadice pro stáčení paliv, olejů a ropy. Jsou používány pro instalace cisteren, silničních, železničních a přístavních terminálů stáčení paliv, na vrtných plošinách. Vyrobeny z pryže NBR. Výztuž syntetickým kordem, ocelovou nebo plastovou spirálou. Rozsah průměrů od 10 do 203 mm. Pracovní tlak do 17 bar. Dodávány nejčastěji jako kompletní hadice s koncovkami a spojkami (DN50, DN80, DN100). V této skupině se mimo jiné nacházejí:

 • stáčecí hadice dle normy EN 12115;

HADICE PRO TRANSPORT TEKUTÉHO ASFALTU

HADICE PRO TRANSPORT TEKUTÉHO ASFALTU

Tlakové a tlako-sací hadice pro transport a stáčení tekutého asfaltu (teplota do 185°C). Jsou používány na instalacích silničních a železničních cisteren, na stáčištích a ve výrobnách asfaltových směsí. Vyrobeny ze speciální polyakrylové směsi. Vyztuženy opletem a ocelovou spirálou. Rozsah průměrů od 13 do 152 mm. Pracovní tlak 10 bar.

HADICE PRO TĚŽBU ROPY

HADICE PRO TĚŽBU ROPY

Jsou určeny pro surovou ropu, zasířenou ropu, proplachové mléko, výplach z vrtů. Jsou používány pro vybavení vrtných plošin na moři i na souši. Vyrobeny ze syntetické pryže. Vyztuženy několika vrstvami ocelového a textilního opletu. Rozsah průměrů od 50 do 125 mm. Jsou charakteristické vysokými pracovními tlaky (276 - 1034 bar). Dodávány jako kompletní testované hadice s koncovkami odpovídajícími standardu API a spojkami HAMMER LUG. V této skupině se nacházejí hadice HEAVY DUTY OILFIELD, CHOKE&KILL, ROTARY DRILLING.