• OILSTAR
  • kariera
  • KOMPENZÁTORY
  • ZAŠLI HODNOCENÍ
  • Zařízení pro komepltaci hadic
  • HYDRAULICKÉ VÁLCE
  • Hadice pro technické plyny
  • Bezodkapové spojky

Hadice a koncovky pro technické plyny

Hadice pro technické plyny lze rozdělit na hadice nízkotlaké (pro acetylen, kyslík, propan-butan, zemní plyn, inertní plyny) a vysokotlaké pro tlakové plyny o tlacích nad 140 bar (např. pro plnění a stáčení tlakových lahví). Při volbě hadice je potřeba brát v úvahu druh plynu, tlak, teplotu, rychlost průniku stěnou hadice, požadované elektrostatické vlastnosti, rychlost průtoku a bezpečnost používání (splnění požadavků norem, odpovídající koeficient bezpečnosti). Hadice pro plyny lze nalézt také v kapitolách: teflonové hadice, kovové hadice a ve skupině VYSOKÉ TLAKY.

NÍZKOTLAKÉ HADICE PRO TECHNICKÉ PLYNY

NÍZKOTLAKÉ HADICE PRO TECHNICKÉ PLYNY

Hadice jsou určeny pro svařovací plyny (acetylen, kyslík, propan-butan), pro LPG, zemní plyn a inertní plyny. Speciální hadice pro kyslíkové hořáky. Vyrobeny z pryže a PVC s výztuží textilním kordem. Rozsah vnitřních průměrů od 4 do 102 mm, pracovní tlak do 30 bar. Vyrobeny dle požadavků norem EN 559 (svářecí hadice) a EN 1762 (hadice pro transport LPG a zemního plynu). Koncovky lze upevnit na hadice pomocí šroubovacích a ouškových spon nebo lisovacích objímek.

VYSOKOTLAKÉ HADICE PRO TECHNICKÉ PLYNY

VYSOKOTLAKÉ HADICE PRO TECHNICKÉ PLYNY

Hadice jsou určeny pro plyny o tlaku vyšším než 140 bar. Typickým použitím je plnění a stáčení tlakových lahví a zásobníků plynu, medicinální a laboratorní instalace, průmyslové rozvody. Standartními plyny jsou kyslík, dusík, vodík, helium, argon, oxid uhličitý, acetylen a řada jiných včetně jejich směsí. V této kapitole jsou představeny speciální hadice pro vysokotlaké plyny dvou typů:

  • hladké teflonové hadice v nerezovém opletu,
  • vrapované kovové hadice v nerezovém opletu

Rozsah vnitřních průměrů od 6 do 12 mm, pracovní tlaky do 300 bar. Pro vysokotlaké plyny lze také použít vysokotlaké termoplastrové hadice a hadice SPIR STAR.

KONCOVKY PRO VYSOKOTLAKÉ HADICE PRO PLYNY

KONCOVKY PRO VYSOKOTLAKÉ HADICE PRO PLYNY

Koncovky pro vysokotlaké hadice pro plyny mají přípojky odpovídající uzavíracím ventilům tlakových lahví, v souladu s normami DIN 477-1 a ČSN 014031. Tyto normy specifikují řadu typů přípojek (rozměry, závity) a určují jejich použití pro jednotlivé typy plynů. Materiál koncovek musí být odolný působení plynů. Standartně jsou koncovky vyrobeny z nerezi AISI 304 (matice z mosazi) a uzpůsobeny typu a rozměru hadice na níž mají být uchyceny. Na objednávku lze dodat jiné typy koncovek dle norem nebo specifikace zákazníka, úhlové koncovky nebo vyrobené z jiných materiálů např. galvanizované oceli, nerezi AISI 316.