Historie firmy

1993 - Powstanie firmy Tubes International w Polsce
Oddział w Ostravie
Centrala firmy w Poznaniu
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
KONTAKTUJTE SE S NAŠIMI SPECIALISTY