Jiné spojky pro težbu ropy

  • Przewód gumowy do płuczki wiertniczej, cementu (choke and kill)
  • Przewód gumowy do płuczki wiertniczej zgodny z API 7K