Klimatizační hadice a koncovky

Przewody do klimatyzacji, przewody do freonu, węże do freonu

Chladící a klimatizační systémy využívají změnu parametrů (tlak, teplota, skupenství) chladícího média, proudícího v chladícím okruhu mezi výparníkem a kondenzátorem, oběh chladiva zajišťuje kompresor klimatizace. Ve výparníku je odebíráno teplo z okolí zatímco v kondenzátoru je teplo odevzdáváno do okolí. Existuje celá řada chladiv (voda, oxid uhličitý, čpavek), nejvýznamnější je však zvláštní skupina nízkovroucích uhlovodíků, zvaných freony.

Hadice pro freony nacházejí široké uplatnění v klimatizaci vozidel (automobily, stavební stroje, vlaky, tramvaje) a v chladírenství. V těchto instalacích je pracovním médiem freon (např. R134a, R1234yf) smíchaný s kompresorovým olejem (např. syntetický olej PAG). Při koloběhu v klimatizačním okruhu podléhá neustálým změnám teploty a tlaku. Proto jsou požadavky na klimatizační hadice velmi vysoké. Je vyžadována těsnost na freon, který je velmi pronikavý, drahý a škodlivý životnímu prostředí, nízký stupeň pronikání vlhkosti do hadice, teplotní, tlaková a chemická odolnost. Zvláště v autoklimatizaci, kde pracuje klimatizační hadice v prostoru motoru, těsně obalená a maximálně ohnutá, při vysoké vnější teplotě, vibracích, vystavena zplodinám motoru.

Hadice pro klimatizaci jsou často osazeny speciálními typy klimatizačních koncovek, typických pro určitou značku nebo typ vozidla. Hadice pro průmyslové klimatizace naleznete také ve skupině: kovové hadice.

Hadice a koncovky pro klimatizaci

"*" oznacza pola wymagane