Koeficient bezpečnosti (poruchový tlak / pracovní tlak)

Lp Charakter práce hadice Hodnota koeficientu
1 Hadice pro vodu o pracovním tlaku max. 1 MPa (10 bar). 3 : 1
2 Hadice pro ostatní kapaliny, sypké materiály a vodu o pracovním tlaku vyšším než 1 MPa (10 bar). 4 : 1
3 Hadice pro stlačený vzduch a jiné plyny. 4 : 1
4 Hadice pro plyny, které mohou vlivem poklesu tlaku přejít do plynné fáze např. uvolnění do atmosféry. 5 : 1
5 Pryžové parní hadice. 10 : 1
6 Hadice typu WATERBLAST. 2,5 : 1