Koeficient bezpečnosti (poruchový tlak / pracovní tlak)

LpCharakter práce hadiceHodnota koeficientu
1Hadice pro vodu o pracovním tlaku max. 1 MPa (10 bar).3 : 1
2Hadice pro ostatní kapaliny, sypké materiály a vodu o pracovním tlaku vyšším než 1 MPa (10 bar).4 : 1
3 Hadice pro stlačený vzduch a jiné plyny.4 : 1
4Hadice pro plyny, které mohou vlivem poklesu tlaku přejít do plynné fáze např. uvolnění do atmosféry.5 : 1
5 Pryžové parní hadice.10 : 1
6Hadice typu WATERBLAST.2,5 : 1