Projektování kompenzátorů je zvláště obtížné v případě instalace v rozvodech, jimiž protéká vysoce viskózní médium jako např. asfalt, pryskyřice, chemické produkty. S ohledem na charakteristiku média i konstrukci měchu kompenzátoru je průtok substance kompenzátorem značně ztížen. Média tohoto typu představují riziko jeho zastavení a usazení média uvnitř vln kompenzátoru, zpomalení průtoku a v krajním případě i úplné instalace. V takových případech může zvýšení teploty média (jeho ohřev) velmi často radikálně snížit nebo i zcela eliminovat tento typ problémů.

Kompenzátory s vyhřívaným pláštěm
  • Usnadnění průtoku média jeho ohřevem, ochrana před ucpáním instalace
  • Kompenzace posuvů vyvolaných změnami teploty
  • Kompenzace posuvů spojených se sedáním budov
  • Zjednodušení montáže potrubních rozvodů
  • Redukce hluku
  • Přizpůsobení individuálním požadavkům

    Kompenzátory s pláštěm mohou být vyráběny v řadě provedení jako např. přírubové, s koncovkami k přivaření. Pro jejich konstrukci mohou být různé typy ocelí v závislosti na pracovní teplotě, korozní agresivitě média a dalších technologických požadavcích. Důležitá je také charakteristika okolního prostředí.

    Kompenzátory s pláštěm jsou nestandardním řešením a jsou vždy konstruovány individuálně dle požadavků a technických parametrů uvedených zákazníkem.

Použití

Produktovody pro transport viskózních substancí jako např. asfalty, živice,

Konstrukce kompenzátoru s pláštěm
Kompenzátory s vyhřívaným pláštěm - vnější vlnovec

Vnější vlnovec

Kompenzátory s vyhřívaným pláštěm - prostor mezi vlnovci

Prostor mezi vlnovci – cirkulace topného média s mnohem vyšší teplotou (např. olej, voda, pára)

Kompenzátory s vyhřívaným pláštěm - Vnitřní vlnovec

Vnitřní vlnovec – průtok transportovaného média

Komorový kompenzátor se skládá ze dvou vlnovců, jednoho vnitřního s menším průměrem a druhého – vnějšího s větším průměrem. Mezi oběma vlnovci je vytvořen uzavřený prostor, ve kterém cirkuluje topné médium o vyšší teplotě (např. olej, voda, pára) ohřívající vnitřní vlnovec ve kterém proudí přepravované médium.

Kompensator komorowy
Zkontaktujte se s námi, řekněte co potřebujete a my Vám pomůžeme nalézt vhodné řešení!

"*" indicates required fields

Dozvědět se více také o: