Certifikáty

Podle očekáváníi našich Zákazníků, reprezentujících všechna průmyslová odvětví, se snažíme poskytovat služby na nejvyšší světové úrovni a plnit stále rostoucí požadavky na kvalitu, životnost a bezpečnost.

Zlepšujeme naši organizaci pomocí zavedeného a stále zdokonalovaného Systému jakosti dle normy ISO 9001 certifikovaného DNV-GL.

V nabídce Tubes International se nacházejí tlakové hadice, které jsou dle Tlakové direktivy (2014/68/EU) značeny symbolem CE a je vystavena deklarace shody EU – Modul A2 Certifikovaná UDT-CERT (1433).

Tubes International garantuje technické parametry nabízených produktů. Bezpečnost a shodu s požadavky Zákazníka potvrzují Atesty jakosti a shody, vystavené na přání Zákazníka.

CERTIFIKÁT CE TUBES INTERNATIONAL
DNV-GL ISO 9001 CZ – Tubes International s.r.o.
DNV-GL ISO 9001 EN – Tubes International s.r.o.
DNV-GL ISO 9001 CZ – Tubes International
Autorizovaný distributor Finn-Power
Autorizovaný servis Finn-Power
Autorizovaný distributor Aflex Hose