Odtrhávací spojky

Złącza awaryjnego rozłączania

Havarijní odtrhové spojky jsou široce používány při transportu chemikálií, plynů a paliv. Jejich úkolem je zamezit úniku médií škodlivých zdraví nebo nebezpečných životnímu prostředí. K úniku může dojít v případě rozjezdu cisterny, vagonu s připojenou plnící/stáčecí hadicí. Pokud je hadice vybavena odtrhovou spojkou, spojka se rozpojí a uzavře před roztržením hadice. Dojde k automatickému uzavření ventilů, umístěných v obou polovinách spojky a zamezení úniků média. Existují dva základní typy havarijních odtrhových spojek:

  • se střižnými šrouby – napětí hadice způsobí utržení šroubů spojujících spojku;
  • spojky s pojistným lankem – napětí pojistného lanka způsobí uvolnění západek spojky (lanko je kratší než hadice).

V obou případech dojde při rozpojení spojky k okamžitému uzavření pružinových ventilů a uzavření průtoku.

Havarijní odtrhové spojky

"*" oznacza pola wymagane

Odtrhové spojky se střižnými šrouby

Złącza awaryjnego rozłaczania

Nejčastěji používaný typ havarijních odtrhových spojek. Spojka je vybavena třemi střižnými šrouby (šrouby praskající po překročení přesně stanovené síly) umístěnými na obvodu spojky. Dříve než napětí hadice dosáhne hodnoty, které by ji mohly poškodit nebo vytrhnout koncovku, dojde k přetržení střižných šroubů, spojujících obě poloviny spojky. Současně dojde k uzavření pružinových ventilů v obou polovinách spojky a zamezí se tak úniku média do okolí. Po odstranění havárie může být spojka znovu sestavena za použití nových střižných šroubů a po kontrole funkčnosti dále používána.

Korpus spojky a ventily z hliníku, mosazi, nerezi AISI316, nerezi AISI316 s povlakem ECTFE, slitiny Hastelloy. Rozměry spojek se střižnými šrouby od DN25 do DN150. Pracovní tlaky standardně do 25 bar (volitelně 40 bar).

Havarijní odtrhové spojky se střižnými šrouby jsou obecně používány na stáčištích (plnění a stáčení médií, v instalacích a na průmyslových zásobnících, zvláště pro nebezpečná média. Splňují požadavky ATEX, ADR, RID, TDT, tlakové direktivy 97/23/WE.

Zvláštním typem jsou havarijní odtrhové spojky na moře MARINE). Tyto spojky může rozdělit jen tažná síla, působící přímo v ose spojky. Jsou používány při stáčení z lodí nebo mezi loděmi a instalují se vždy mezi dvě hadice.

Odtrhové spojky se střižnými šrouby

"*" oznacza pola wymagane

Odtrhové spojky s pojistným lankem

Havarijní odtrhové spojky s pojistným lankem. Pokud se cisterna, připojená na spojku začne pohybovat, dojde k natažení pojistného lanka, které je ukotveno na instalaci a je vždy kratší než hadice, tím dojde ke spuštění mechanismu uvolňujícího spojku. Rozpojení způsobí okamžité uzavření ventilů v obou polovinách spojky. Po havárii může být spojka po opětovném složení a kontrole funkčnosti znovu používána.
Korpus spojky s pojistným lankem a ventily jsou standardně vyrobeny z nerezi AISI 316. Rozměry spojek s pojistným lankem od DN25 do DN150. Pracovní tlak standardně do 25 bar.

Havarijní odtrhové spojky s pojistným lankem jsou obecně používány na stáčištích (plnění a stáčení médií, v instalacích a na průmyslových zásobnících, zvláště pro nebezpečná média. Splňují požadavky ATEX, ADR, RID, TDT, tlakové direktivy 97/23/WE.

Odtrhové spojky s pojistným lankem

"*" oznacza pola wymagane