Plnící ramena

Plnící ramena (výdejní ramena) jsou polopevné, kloubové, potrubní instalace sloužící k plnění a vyprazdňování (stáčení) autocisteren nebo železničních cisteren. Jejich cílem je usnadnění práce obsluhy při připojování přívodní instalace k cisterně. Pomocí plnícího ramene připojí obsluha instalaci rychle, snadno a bezpečně. Obvykle jsou sestaveny z úseků trubek spojených otočnými spojkami, tvořícími klouby. Plynové vzpěry, instalované na rameni odlehčují váhu konstrukce – spojení s cisternou tedy nevyžaduje od obsluhy nutnost zvedání váhy těžké hadice se spojkami. Výdejní ramena jsou obvykle osazena bezúkapovými rychlospojkami a havarijní odtrhovou spojkou. Existuje řada typů plnících ramen:

  • ramena pro horní plnění;
  • ramena pro spodní plnění;
  • ramena pro odsávání výparů;

Pro volbu typu plnícího ramene kontaktujte Tubes International.

PLNÍCÍ RAMENA

"*" oznacza pola wymagane

Plnící ramena SGA

ramiona przeładunkowe - projektowanie, instalacja

Plnící ramena SGA slouží k instalaci stáčecí/plnící hadice a usnadňují a ulehčují tak obsluze práci a manipulaci obsluhy. Rameno je sestaveno v závislosti na rozměru z několika segmentů spojených čepy. Otáčení usnadňují kluzná ložiska. Na rameni je nainstalována hadice, ukončená na straně cisterny havarijní odtrhovou spojkou. V nouzové situaci (kdy se cisterna rozjede s připojenou hadicí) dojde k přetržení střižných šroubů, spojujících obě poloviny spojky a současně se uzavřou pružinové ventily v obou polovinách spojek, čímž zamezí úniku média z cisterny i hadice. Díky instalaci na rameni není hadice zatížena tažnou silou.

Výdejní ramena nacházejí uplatnění v průmyslových instalacích a stáčecích systémech pro chemikálie, paliva a plyny. Jsou dostupná ramena různých délek a také verze P-SGA pro potravinářství a farmacii.

PLNÍCÍ RAMENA

"*" oznacza pola wymagane