Politika jakosti

Naším cílem je:

 • tvoření stabilních základů rozvoje firmy dosažením stanovených ekonomických výsledů,
 • komplexní obsluha našich Zákazníků v oblasti průmyslových hadic a spojek prostřednictvím rozšiřování obchodní nabídky o nové druhy sortimentu,
 • zajištění přístupu zákazníků k nejmodernějším výrobkům na trhu formou průběžné aktualizace obchodní nabídky,
 • představení atraktivní nabídky zákazníkům formou rabatového systému,
 • rozšiřování rozsahu nabízených služeb zaváděním nových technologií,
 • nejvyšší možná kvalita služeb poskytovaných zákazníkům a jejich neustálé zlepšování,
 • informování zákazníků a aktuální nabídce firmy formou účinné reklamy a prezentace,
 • zlepšení dostupnosti nabízených výrobků a služeb formou rozšiřování prodejních trhů a rozvíjení distribuční sítě,
 • zdokonalování metod řízení firmy,
 • rozvoj infrastruktury a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců,
 • neustálé zvyšování kvalifikace a angažovanosti pracovníků systémem školení a motivace.
polityka jakosci

Zárukou realizace Politiky jakosti firmy je:

 • plné zaangažování vedení firmy a všech pracovníků do realizace cílů Politiky jakosti,
 • stálá kontrola plnění požadavků a cílů v oblasti poskytovaných služeb pro zdokonalování Systému řízení jakosti shodného s požadavky ISO 9001.

Jako ředitel firmy jsem zodpovědný za realizaci Politiky jakosti a prohlašuji, že budu důsledně prosazovat její realizaci nejen mnou, ale také vedením a pracovníky firmy. Každý pracovník je povinen v rámci svých kompetencí a pracovní náplně povinen pochopit,zavádět a zlepšovat zásady plynoucí z přijaté Politiky jakosti firmy.

Předseda představenstva Richard Fredriksen