Pravidla stránky

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Přístupem na internetové stránky a stahováním materiálů v ní obsažených, stanovících majetek Tubes International s.r.o. souhlasíte bezvýhradně s následujícími podmínkami:

OBSAH

Všechny uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Použití údajů je možné jen pro informativní účely s vyhrazením povinnosti uvedení informace o autorských právech uvedených materiálů informace o ochraně práv k těmto materiálům.

AUTORSKÁ PRÁVA

Prezentované materiály a celý obsah internetové Tubes International s.r.o. jsou chráněny autorskými právy na průmyslové a duševní vlastnictví. Obsažené informace, texty, ilustrace a obrázky mohou být používány výhradně pro nekomerční, osobní účely a mimo prohlížení nesmí být jakýmkoliv způsobem reprodukovány, modifikovány, kopírovány, prodávány nebo publikovány, v celku ani částečně bez předchozího písemného souhlasu Tubes International s.r.o.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace na internetové stránce nejsou právně závazné a nestanoví obchodní nabídku ve smyslu Občanského zákoníku. Tubes International s.r.o. si vyhrazuje právo ke změně technických parametrů bez předchozího upozornění. Barvy uvedené na stránce se mohou částečně lišit od skutečnosti z důvodu omezení zobrazovacích technologií. Plné informace na téma produktů a jejich dostupnosti lze získat na pobočkách Tubes International s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Tubes International s.r.o. se sídlem v Ostravě na ulici Bohumínská 172/151, informuje, že osobní údaje a kontaktní údaje, obdržené prostřednictvím kontaktního formuláře, dostupného na těchto internetových stránkách, budou používány pouze a výlučně pro následující účely:

  • Zaslání odpovědí zákazníkovi a položené otázky, komentáře nebo vysvětlení problému, zadaného zákazníkem.
  • Zaslání obchodního sdělení nebo nabídky firmy Tubes International s.r.o. v případě, že vyjádřil zájem o námi prodávané výrobky prostřednictvím kontaktního formuláře, prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem.

Tubes International s.r.o. informuje, že všechny osobní údaje a kontaktní údaje, získané firmou prostřednictvím těchto internetových stránek, budou používány výlučně pracovníky firmy Tubes International s.r.o. pro služební potřeby a nebudou prodávány nebo zpřístupněny jiným firmám, institucím nebo fyzickým osobám.

Během používání stránek nowa.tubes-international.cz jsou zpracovávány následující údaje o uživatelích:

  • Pomocí kontaktního formuláře jsou shromažďovány údaje, uvedené v jednotlivých polích formuláře. Tyto údaje slouží pouze k vedení elektronické nebo písemné korespondence s uživateli našich stránek s jejich souhlasem a nejsou jakýmkoliv systematickým způsobem shromažďovány a využívány pro jiné účely.
  • Spuštěním služby newsletter dává uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení, týkajících se nabídky firmy Tubes International s.r.o.
  • Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení pomocí odkazu dostupného na stránce nebo v zaslaném obchodním sdělení.

Informace o používání Cookies

Uvedená Politika ochrany osobních údajů definuje zásady uchovávání a přístupu k informacím na zařízeních uživatele pomocí souborů Cookies, sloužících k elektronické realizaci služeb a požadavků uživatele, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení a měření návštěvnosti webových stránek nowa.tubes-international.cz, firmou Tubes International s.r.o., se sídlem v Ostravě, ul. Bohumínská 172/151.

§ 1 Definice

1. Správce – firma Tubes International s.r.o. se sídlem v Ostravě (712 00) na ulici Bohumínská 172/151, evidovaná v rejstříku firem u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 24481, IČO: 28882929, DIČ: CZ 25882929, která provozuje webové stránky a uchovává a získává přístup k informacím o zařízeních uživatele.
2. Cookies – elektronická data, přesně nevelké textové soubory, ukládané a archivované v zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel používá služeb webových stránek.
3. Cookies správce – Cookies umístěné správcem, spojené s poskytováním elektronických služeb správcem prostřednictvím webových stránek.
4. Cookies vnější – Cookies umístěné partnerem správce prostřednictvím webové stránky servisu.
5. Servis – webová stránka, jejímž prostřednictvím správce realizuje internetový servis, fungující na doméně nowa.tubes-international.cz.
6. Zařízení – elektronické zařízení jehož prostřednictvím uživatel získává přístup na webové stránky.
7. Uživatel – subjekt pro nějž mohou být v souladu s legislativou prováděny služby elektronickou formou nebo se kterým může být uzavřena Smlouva o realizaci elektronických služeb.

§ 2 Typy používaných Cookies

1. Cookies používané správcem jsou bezpečné pro zařízení uživatele. Není možné, aby jejich prostřednictvím pronikly do zařízení uživatele viry či jiný nežádoucí nebo obtěžující software. Tyto soubory umožňují identifikovat programové vybavení používané uživatelem a přizpůsobit individuálně servis každému uživateli. Cookies obvykle obsahují název domény kde vznikly, jejich dobu uložení na zařízení a přidělenou hodnotu.
2. Správce používá dva typy souborů Cookies:
a. Cookies dočasné: jsou uloženy na zařízení uživatele a zůstávají tam do chvíle ukončení práce daného prohlížeče. Poté jsou trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus dočasných cookies neumožňuje získání jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací ze zařízení uživatele.
b. Cookies trvalé: jsou uloženy na zařízení uživatele a zůstávají tam do chvíle jejich smazání. Ukončení činnosti daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich smazání ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje získání jakýchkoliv osobních údajů ani žádných důvěrných informací ze zařízení uživatele.
3. Uživatel má možnost omezení nebo vypnutí přístupu souborů cookies ke svému zařízení. V případě použití této volby bude možné využívat servis mimo funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookies.

§ 3 Cíle pro něž jsou využívány soubory Cookies

1. Správce používá vlastní Cookies pro správné nastavení servisu a zvláště pro:
a. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci využíváni webových stránek servisu.
b. rozpoznání zařízení uživatele webových stránek, jeho lokalizaci a správné zobrazení stránky, uzpůsobené jeho individuálním potřebám;
c. zapamatování si nastavení zvolených uživatelem a personalizaci rozhraní uživatele např. volba jazyka, regionu, ze kterého pochází uživatel,
d. zapamatování si historie navštívených stránek pro doporučení obsahu,
e. rozměr fontu, vzhled webové stránky apod.
2. Správce používá vlastní Cookies pro ověření uživatele stránek a zajištěné spojení uživatele se stránkami a zvláště pro:
a. udržení spojení uživatele webových stránek (po přihlášení), díky kterému nemusí uživatel na každé podstránce znovu zadávat login a heslo;
b. správné nastavení zvolených funkcí webových stránek, umožňující zvláště ověření autenticity spojení s prohlížečem.
c. optimalizaci a zvýšení efektivity služeb poskytovaných správcem.
4. Správce používá vlastní Cookies pro zapamatování lokalizace uživatele, a zvláště pro správné nastavení zvolených funkcí servisu, umožňujíc přizpůsobení informací předávaných uživateli se zohledněním jeho lokalizace.
5. Správce používá vlastní Cookies pro analýzy, testy a audity návštěvnosti, zvláště pak pro tvoření anonymních statistik, které pomáhají pochopit jakým způsobem uživatelé využívají internetové stránky servisu, což umožňuje zlepšit jeho strukturu a obsah.
6. Správce služby využívá vnější Cookies pro propagaci webových stránek prostřednictvím platforem (správce vnějších cookies) Google, Seznam, YouTube.

§ 4 Možnosti nastavení podmínek uchovávání nebi získávání přístupu prostřednictvím Cookies

1. Uživatel může samostatně a v jakémkoliv okamžiku změnit nastavení, týkající se souborů Cookies, určujíc podmínky jejich uchovávání a získávání přístupu prostřednictvím souborů Cookies do zařízení uživatele. Uvedené změny nastavení může uživatel provézt prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí nastavení služby. Nastavení může být změněno tak, aby byla blokována automatická obsluha souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče nebo aby byl uživatel informován o každém umístění Cookies na jeho zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobu obsluhy souborů cookies naleznete v nastavení programu (internetového prohlížeče).
Níže uvádíme možnosti změny nastavení internetových prohlížečů týkající se cookies:
a) Prohlížeč Internet Explorer
b) Prohlížeč Mozilla Firefox
c) Prohlížeč Chrome
d) Prohlížeč Safari
e) Prohlížeč Opera
2. Uživatel může kdykoliv odstranit soubory Cookies prostřednictvím funkcí dostupných v internetovém prohlížeči, který používá.
3. Omezení používání souborů Cookies může mít vliv na některé funkce, dostupné na internetové stránce servisu.