Čištění a mytí

Vysokotlaké i nízkotlaké čištění a mytí, je široce rozšířeno v průmyslu a službách. V naší nabídce mimo hadice a spojky pro tyto aplikace naleznete také celou škálu pistolí, trysek, hlavic, adaptérů nebo zařízení pro dávkování roztoků a pěnování.

Samostatná kapitola je věnována hadicím pro čištění kanalizace, s ohledem na specifické podmínky práce a normy, které musejí splňovat.