Tkaninové kompenzátory

Kompensator tkaninowy

Tkaninové kompenzátory sú používané všade tam, kde nie je možné použiť štandardné gumené kompenzátory – v prípade veľmi vysokých teplôt dosahujúcich až 1000°C, alebo veľmi veľkých rozmerov a atypických tvarov. Tkaninové kompenzátory sú určené pre nízkotlakové inštalácie. Sú používané hlavne pre studený a horúci vzduch, spaliny a sypké materiály. Slúžia ku kompenzácii teplotnej rozťažnosti, vibrácii a mechanických posuvov v rôznych inštaláciách: potrubných rozvodoch horúceho vzduchu, odsávaniu spalín z plynových turbín, odsírenia spalín v elektrárňach, potrubných rozvodoch sypkých materiálov a potravín.
Kompenzátory majú viacvrstvovú konštrukciu. Odpovedajúce vrstvy mechu kompenzátoru sú zvolené v závislosti na charaktere média a pracovných parametroch. Sú vyrábané z materiálov neobsahujúcich azbest ako sú: tkaniny z polyesteru, aramidového vlákna (kevlaru), skleného vlákna, keramického vlákna a tkanín impregnovaných pryžou EPDM, hypalónom (CSM), silikónom, vitónom, fólie a membrány z PTFE (teflónu), tepelne izolačné vrstvy a pod. Môžu mať prakticky ľubovolný tvar a rozmery. Mechy môžu byť vyrobené ako hladké alebo vlnovcové rukávy, s redukovaným priemerom s rozdielnymi tvarmi oboch prípojok a pod. Môžu byť vybavené vnútornými alebo vonkajšími vystužnými prstencami pre spevnenie a držanie tvaru, vnútorná vodiaca rúrka pre smerovanie prúdu média, ktoré sú používané obzvlášť pri veľkých rýchlostiach prúdenia alebo výskyte pevných častíc v médiu pre obmedzenie oderu a usádzanie prachu na stenách mechu. Tkaninové kompenzátory sú montované na inštaláciu pomocou spôn, pásov, prírub ušitých z rovnakého materiálu ako je použitý na mech. Sú vyrábané individuálne na objednávku.

Pri voľbe tkaninového kompenzátora kontaktujte Tubes International.
Tkaninové kompenzátory

"*" oznacza pola wymagane