Spirálové hadice

Pneumatické hadice trvale zformované do tvaru pružné spirály umožňují pohodlné připojení pohyblivých částí systému. Nacházejí široké uplatnění pro připojení pneumatického nářadí, pneumatických ovládacích systémů, pohyblivých spojů na kamionech, elementů průmyslových robotů apod. Vyrobeny ve tvaru spirály obvykle s rovnými konci, případně také s instalovanými přípojkami s vnějším závitem. Vyráběny z polyamidu (nylonu) nebo polyuretanu, nacházejí uplatnění ve všech průmyslových odvětvích.

Spirální hadice