Přesné armatury

  • presne trubky 898x290px 1 2.jpg
  • presne rychlospojky 898x290px 1.jpg
  • presne manometry 898x290px 1 1.jpg

Přesné armatury – obecné informace

Přesnými armaturami nazýváme potrubní instalace pro transport plynů a kapalin, používaných v náročných odvětvích techniky a průmyslu, které slouží k měření, monitorování, kontrole a ovládání parametrů průmyslových procesů. Jsou součástí širší skupiny kontrolně-měřících armatur a automatizace průmyslových procesů. Zpracovávané kapaliny a plyny proudí procesními rozvody, hromadí se v zásobnících, mísí se, podléhají chemickým reakcím, mění své parametry (tlak, teplota, průtok, hladina a další). Tyto procesy vyžadují měření, kontrolu a ovládání parametrů substancí, které jsou realizovány pomocí čidel, měřidel, ventilů a dalších přídavných komponent spojených potrubím s instalací. Přesné instalace pracují často v podmínkách vysokého tlaku, vakua, vibrací a vysoké teploty, a přepravují velmi agresivní chemikálie nebo pracují v nepříznivých vnějších podmínkách. Chybné měření parametrů procesu nebo závada instalace může často vézt ke katastrofálním následkům. Proto je základním požadavkem na přesné armatury spolehlivost. Týká se to používání nejlepších, často velmi drahých materiálů stejně jako moderních, přesných technologií obrábění a důsledné kontroly kvality.

Přesné instalace jsou používány ve všech průmyslových odvětvích, zvláště v chemickém a petrochemickém průmyslu, při těžbě ropy, v konvenční i jaderné energetice, papírenství, farmacii a při výrobě a transportu vysokotlakých plynů.

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?