Přesné spojky

Spojky přesných trubek se dvěmi zářeznými prstenci byly navrženy okolo roku 1945. Jsou určeny pro bezpečnou práci bez netěsností v těžkých podmínkách: vysoký tlak, vakuum, vibrace a vysoké teploty. Dva kuželové prstence jsou tisknuty maticí do vnitřního kuželového sedla spojky, a současně na trubku. Zadní prstenec je vtlačován svým kuželem pod přední prstenec, zvedá ho a dotlačuje do vnitřního kužele korpusu spojky. Trubka se mírně deformuje pod prstencem. Tvoří jej přesný mechanismus držící zároveň pevně trubku ve spojce a zaručuje dokonalou těsnost pod vysokým tlakem a vakuem, bez zbytečného napětí ve spoji. Spoje je tvořen výhradně pomocí kovových částí, což umožňuje dosažení maximální pracovní teploty okolo 650ºC.

Budowa łącznika Let-Lok®

Konstrukce spojky

  1. Korpus
  2. Přední prstenec
  3. Zadní prstenec
  4. Matice

Dvouprstencové spojky nacházejí díky svým výhodám široké uplatnění v nejnáročnějších instalacích procesního inženýrství a v instalacích kontrolně-měřících soustav chemického, petrochemického, farmaceutického a energetického průmyslu, včetně jaderných elektráren. Jsou vyráběny řadou firem dle stejného průmyslového standardu. Jejich kvalita (těsnost, odolnost, spolehlivost, korozní odolnost apod.) je závislá na přesnosti a řadě technologických detailů a pro prakticky stejné elementy od různých výrobců je značně odlišná.

Přesné dvouprstencové spojky LET-LOK® – výhody

Dvouprstencové spojky LET-LOK® firmy HAM-LET představují nejvyšší úroveň technologie a kvality. Všechny korpusy, prstence a matice jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů renomovaných výrobců z USA, France a Itálie. Pro jejich výrobu jsou používány nejmodernější automatizovaná obráběcí centra a jsou podrobeny 100% kontrole kvality v různých výrobních etapách. Spojky LET-LOK® jsou charakteristické:

  • širokým rozsahem rozměrů spojovaných trubek: od průměru 2 mm do 50 mm a od 1/16” do 2”;
  • dostupnou širokou škálou materiálových verzí: z nerezi AISI 316, mosazi, slitin Alloy 400 (monel), Alloy C-276, Super Duplex 2507;
  • zadním prstencem nízkoteplotně cementovaným, což zaručuje jeho tvrdost při současném zachování antikorozních vlastností;
  • velmi vysokou těsností v podmínkách vysokého tlaku, teplot, podtlaku, vibrací a tlakových rázů;
  • možností opakované montáže a demontáže při zachování vysoké těsnosti.

"*" oznacza pola wymagane

Jednoprstencové spojky ONE-LOK

Spojky ONE-LOK® jsou jedno prstencovou verzí spojek LET-LOK®. Vyrobeny z nerezi AISI 316. Rozsah rozměrů od 1/16” do 1”. Zaručují bezpečné a těsné spojení trubek odolné vysokým tlakům, vibracím a podtlaku. Jeden prstenec spojky ONE-LOK® se pružně deformuje během montáže, tvoříc „živý” element spojky kompenzující napětí vznikající vlivem změn teplot. Jsou používány v průmyslových instalacích ovládání, procesních instalacích a kontrolně-měřících aparaturách např v papírenském naftovém, chemickém průmyslu, chromatografii a energetice. Plnou identifikovatelnost zaručuje číslo šarže vyznačené na všech elementech. Spojky ONE-LOK® jsou dostupné na objednávku – kontakt Tubes International.

"*" oznacza pola wymagane