Pákové spojky

pakove spojky

Pákové spojky – obecné informace

Pákové spojky jsou sestávají ze samice ve formě kalichu s pryžovým těsněním a kulovité vsuvky. Obě části spojky jsou spojeny pomocí háků a dotěsněny k sobě pomocí páky. Konstrukce spojky umožňuje úhlový posun spojovaných elementů, Proto se spojka někdy také nazývá kardanová. Existuje celá řada pákových spojek, lišících se tvarem spojky a vsuvk, a tvarem a umístěním háků. Spojky jsou vyráběny z galvanizované oceli, hliníku a nerezi. Pákové spojky byly navrženy pro potrubní systémy zavlažování a odvodnění (dešťové, stavební práce, čištění splašků, snižování úrovně podzemních vod – jehlové filtry). Díky jednoduché a robustní konstrukci a těsnosti i v případě částečného znečištění nacházejí pákové spojky uplatnění v potrubních rozvodech i hadicových instalacích – pro vodu, splašky, kapalné chemikálie, petrochemické produkty a potraviny. Jsou používány také pro stáčení sypkých materiálů (cementu, vápna minerálů, krmiv, granulátů, obilovin, mouky apod.).

Při volbě spojky na jiné médium než voda je nutné dbát opatrnosti při volbě materiálu těsnění.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?