Spojky BAUER

Pákové spojky typu BAUER rakouského původu jsou široce používány na celém světě. Liší se od ostatních umístěním páky se západkami na kulové vsuvce spojky. Standardně vyrobeny z galvanizované oceli (těsnění z pryže NR/SBR). Nominální rozměry spojky: 50, 76, 89, 108, 133, 159 a 194 mm. Výhodu je snadné spojování pomocí jedné ruky (i v temnotě), silná, odolná konstrukce a malá náchylnost znečištění. Jsou určeny pro vodu a různé druhy kapalných a sypkých látek. Pracovní tlak 12 bar (do rozměru 89 mm – 20 bar), odolné podtlaku. Umožňují úhlové odchýlení spojovaných elementů (30° do rozměru 108 mm, 20° pro větší rozměry). Široký sortiment provedení spojek zahrnuje koncovky na hadice, spojky s vnějším závitem, s přírubami, k přivaření, záslepky a také přímé potrubí, kolena a T-kusy. Spojky typu BAUER jsou používány:

  • v hornictví, při výstavbě silnic a tunelů – pro vodu a vzduch;
  • v dočasných a havarijních instalacích pitné vody, průmyslové vody a splašků;
  • v zemědělství (zavlažování, postřikovače);
  • pro transport a čerpání splašků (instalace a fekální vozy);
  • pro transport suchých a mokrých sypkých materiálů (prášky, granuláty, malta, bentonit apod.);
  • v instalacích odprášení a odvodu spalin;
  • v instalacích pro těžbu ropy a rud onshore a offshore;
  • v chemickém a potravinářském průmyslu.
Pákové spojky BAUER