Průmyslové hadice

  • Wąż do powietrza
  • Wąż odciągowy
  • Wąż do paliwa i oleju, oil star
  • Wąż zwijany stalowy, wąż stalowy zwijany
  • Węże kompozytowe TDT

Průmyslové hadice jsou určeny pro různá média (substance, produkty) v kapalné, plynné i pevné formě, která jsou přepravována pod tlakem (tlakové hadice) nebo sáním, podtlakem (tlako-sací hadice nazývané také savice nebo hadice se spirálou). V porovnání s pevnou instalací (potrubím) umožňují hadice snadnou montáž, eliminaci vibrací a pohybů v instalaci. Hadice jsou určeny pro nejrůznější aplikace při nízkých a středních pracovních tlacích až do několika desítek bar. Dělí se na nejrůznější skupiny dle jejich účelu, použitého materiálu nebo konstrukce. vysokotlaké hadice naleznete ve skupině HYDRAULIKA (VYSOKÉ TLAKY). Hadice pro průmyslovou pneumatiku (stlačený vzduch) naleznete ve skupině PNEUMATIKA. Hadice pro čištění a mytí (oplach) vysokotlaké i nízkotlaké, hadice pro měřící systémy (testy) a mazací hadice (mazačky) pro mazací systémy naleznete v odpovídajících speciálních kapitolách.

Většina hadic je používána s již nainstalovanými koncovkami. Spojky, koncovky a hadicové objímky (spony) jsou uvedeny v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY někdy také přímo u dané skupiny hadic.

Tubes International vyrábí kompletní hadice s koncovkami ze všech skupin nabízených průmyslových hadic dle individuálních požadavků zákazníka, hadice, koncovky a technologie montáže kompletní hadice jsou voleny na základě požadavků plynoucích z pracovních parametrů, udaných zákazníkem a také předpisů a norem, týkajících se dané aplikace.

"*" oznacza pola wymagane