Hadice na páru a koncovky

  • Końcówki do pary wodnej
  • Wąż do pary z końcówkami, Przewód do pary wodnej
  • Wąż do pary wodnej, przewód do pary wodnej
  • Wąż do pary z końcówka skręcaną
Vždy pamatujte na to, že vodní pára (a také horká voda) jsou velmi nebezpečné. Tlaková pára pod tlakem může způsobit vážná zranění a opaření, často se smrtelnými následky obsluhy!

Proto je nutné bezpodmínečně:

  • správně zvolit hadici a koncovky pro danou aplikaci;
  • dodržovat pokyny pro instalaci, údržbu, skladování a kontroly dle požadavků BOZP!

Pro vodní páru je nutné používat:

Pryžové parní hadice jsou obecně používány pro delší hadice a vždy se speciálními šroubovanými parními koncovkami. Kovové a teflonové hadice jsou nejčastěji používány pro kratší hadice, instalované napevno na zařízení, s přivařenými koncovkami (kovové hadice) nebo lisovanými koncovkami (teflonové hadice). Pokyny a doporučení týkající se volby a používání pryžových parních hadic naleznete v příloze „Návod k používání a bezpečnostní instrukce pryžových parních hadic”.

Volbu hadic a koncovek pro požadované pracovní parametry vždy konzultujte s pracovníky Tubes International!
Pryžové parní hadice a koncovky
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WĘŻY GUMOWYCH DO PARY WODNEJ

"*" oznacza pola wymagane