Gumové hadice pro vodní páru

 • para weze koncowki akcesoria 898x290px 4

Gumové hadice pro vodní páru – obecné informace

Gumové hadice pro vodní páru jsou vyráběny z vysoce kvalitních gumových směsí (převážně EPDM) a v závislosti na pracovním tlaku mají výztuž z textilního opletu (nebo kordu) nebo ocelového opletu. Tyto hadice jsou navrženy pro práci se sytou párou o maximálním pracovním tlaku od 6 do 18 bar a maximální teplotě od 160 °C do 210 °C, a v některých případech i pro přehřátou páru do 232 °C. V případě použití pro horkou vodu její teplota obecně nesmí přesáhnout 90 – 100 °C. Jak přehřátá pára, tak horká voda mají více destruktivní vliv na hadici, i při nižším tlaku a teplotě, než stabilní práce v podmínkách syté páry.

Gumové hadice pro vodní páru se používají ve všech druzích průmyslových instalací pro topnou páru, technologickou páru a čištění parou. Bezpečné používání těchto hadic vyžaduje montáž speciálních koncovek pro vodní páru.

Při výběru hadice pro parní instalaci je nutné stanovit její pracovní podmínky:

 • maximální pracovní tlak páry a její teplotu;
 • typ páry: sytá vlhká pára, sytá suchá pára, přehřátá pára;
 • zda bude hadice vystavena náhlým nárůstům tlaku;
 • zda bude hadice podléhat ohybům během práce pod tlakem;
 • zda bude hadice používána trvale nebo periodicky, a zda bude obsluha manuální;
 • jaké jsou vnější pracovní podmínky v místě, kde bude hadice používána; možnost mechanického poškození; zda se nevyskytují rozlité nebo kondenzující agresivní chemikálie nebo oleje, které mohou poškodit vnější vrstvu hadice;

Hadice určená pro páru by měla mít na vnějším povrchu odpovídající označení.
Výběr hadice pro pracovní podmínky by měl být potvrzen u Tubes International.

Je nutné dodržovat obecné podmínky instalace flexibilních hadic uvedené v katalogu v sekci „Technické informace“. Je třeba se ujistit, že přípojky (koncovky hadic) jsou určeny pro páru. Tubes International doporučuje používat pouze speciální koncovky pro páru, upevněné k hadici sponami utaženými šrouby. Tyto koncovky umožňují dotažení spoje. Při montáži koncovek je nutné dodržovat všechna doporučení týkající se jejich výběru a montáže uvedená dodavatelem. Šrouby přípojek musí být během celé doby provozu hadice utaženy. Dotažení šroubů je nutné kontrolovat před každým spuštěním instalace.

Je třeba se vyhnout nadměrnému ohýbání hadice u přípojek.

Skladování
Hadici je třeba správně skladovat, když není používána. Vhodný stojan nebo paleta snižují riziko poškození během skladování. Hadici byste neměli věšet na hák, hřebík nebo závěsy, které by mohly způsobit propíchnutí nebo poškození hadice.

Údržba a pravidelná kontrola hadice pro páru
Všechny gumové hadice pro páru se časem opotřebovávají. Proto je velmi důležité neustále kontrolovat stav hadice, zda nedošlo k opotřebení, které by znemožnilo její další bezpečné používání. Obsluha by měla věnovat pozornost:

 • výskytu puchýřů a hrudek gumy;
 • prasklinám odhalujícím oplet;
 • únikům páry u spojů nebo kdekoli jinde na hadici;
 • zploštění nebo zlomení, které by mohly způsobit poškození hadice;
 • snížení průtoku páry naznačující “nabobtnání” vnitřní vrstvy;

Pokud se vyskytne kterýkoli z výše uvedených případů, je třeba okamžitě vyřadit hadici z provozu. Hadici je nutné důkladně zkontrolovat před jejím opětovným použitím. Poškození hadic pro páru se nejčastěji objevuje na jejich koncích, protože jsou zde často ohýbány a deformovány.
V takovém případě je třeba konec hadice odříznout a znovu namontovat spojku. Hadice používané nepřetržitě v podmínkách stálé vysoké teploty a tlaku by měly být pravidelně kontrolovány, zda nedochází k tvrdnutí vnitřní vrstvy. Ve většině případů je pro tento účel nutné odstranit přípojky.

Bezpečnostní pokyny
Proveďte analýzu rizik práce s hadicemi a parními nebo horkovodními instalacemi. Obsluha musí mít odpovídající pracovní oděv pokrývající celé tělo, včetně rukavic, gumové obuvi a ochrany očí. Oděv má chránit tělo před popálením v případě kontaktu s párou nebo horkou vodou. Ujistěte se, že pracovní prostor je bezpečný a udržovaný v pořádku. Vezměte v úvahu teplotu vnějšího povrchu hadic nebo trubek. V místech, kde je možný kontakt s horkým povrchem, použijte izolaci k zabránění popálenin. Před každým spuštěním instalace zkontrolujte dotažení spojů. Hadici nenechávejte pod tlakem, když instalace není v provozu. Tím se výrazně snižuje životnost hadice.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

Eshop.
Přejít

POPTÁVKA
Odeslat

Seznam produktů:

Gumová hadice pro vodní páru

Hadice pro vodní páru

Potrubí pro vodní páru

Hadice pro vodní páru podle EN ISO 6134

Hadice pro vodní páru FDA

Hadice pro vodní páru FDA

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?