Hadice na ropné produkty

hadice na ropne produkty

Hadice na ropné produkty – obecné informace

Hadice pro ropné látky, nazývané často také palivové hadice jsou určeny pro transport kapalných ropných produktů (hlavně oleje a paliva) a také surové nebo částečně zpracované ropy. Mezi petrochemické produkty patří surová ropa, benzin, nafta, topný olej, hydraulické oleje, mazací oleje, kalící lázně, oleje a emulze pro třískové obrábění, temperovací oleje (jako nosič tepla), elektroizolační oleje tzv. transformátorové oleje, různá organická rozpouštědla, konzervační činidla, asfalty a asfaltové emulze, a jiné kapalné živičné substance.

Hadice a koncovky jsou používány při těžbě a zpracování surové ropy, transportu a stáčení kapalných ropných produktů (např. tankery v přístavech, autocisterny, železniční cisterny), distribuci a tankování paliv a olejů (např. hadice pro tankování vozidel, hadice pro distribuci topných olejů), technologických procesech v průmyslu, pro palivové instalace vozidel, pro hydraulické systémy atd.

Při volbě hadice je nutné zohlednit její odolnost procentuálnímu obsahu aromatických uhlovodíků v palivu, odolnost speciálním aditivům, přidávaným do moderních paliv a olejů (bezolovnatá paliva, biodegradovatelné oleje, transformátorové oleje) a dodatečné požadavky, týkající se ochrany před elektrostatickým výbojem (vodící lanka, entielektrostatická pryž, vodivá pryž) zvláště v zónách s nebezpečím výbuchu.

Koncovky a spojky (viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY) lze upevnit na palivové hadice pomocí montážní pásky, šroubovacích spon a objímek a také lisovacími objímkami zalisovanými pomoci armovacího lisu.

Hadice vhodné pro ropné látky naleznete také ve skupinách: univerzální hadice, hadice pro chemikálieteflonové hadice, hadice TYGON®, kompozitní hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?