Hadice na sypké látky a potraviny

hadice na sypke latky a potraviny

Hadice na sypké látky a potraviny – obecné informace

Hadice na abrazivní materiály jsou používány pro transport sypkých materiálů s vysokým koeficientem otěru. Jsou používány mimo pro pískování, tryskání broky a suchým ledem, transport omítek, betonu, cementu, písku a štěrku a také pro transport obilí, granulátů, krmiv, osiva, cukru nebo mouky (podrobné informace týkající se použití naleznete na katalogových listech jednotlivých hadic).

S ohledem na aplikaci jsou transportní hadice vyráběny z materiálů odolných otěru jako jsou: směs pryží SBR/NR, plastů PU/PVC nebo keramických destiček, zalitých v přírodní pryži. Duše hadic určených pro potraviny je vyrobena z bílé pryže. Otěruvzdornost pryžových hadice je uváděna v souladu s normou DIN 53516 od 36 mm3 do 80 mm3 (čím nižší hodnota tím vyšší odolnost otěru).

Rozsah vnitřních průměrů hadic této skupiny je od 13 do 500 mm. Maximální pracovní tlak činí 80 bar (hadice na beton).

Koncovky na transportní hadice lze upevnit pomocí šroubovacích objímek, montážních pásek, lisovacích spon, speciálních šroubovacích přírub. Více informací naleznete v kapitole Průmyslové armatury.

Transportní hadice naleznete také v kapitolách Odsávací hadice a Kovové hadice.

Transportní hadice pro sypké materiály

Hadice pro sypké materiály jsou používány pro transport granulátů, krmiv, semen, obilí, cukru, mouky, prášků, cementu, vápna a písku. Suché sypké materiály jsou hadicí transportovány pomocí stlačeného vzduchu nebo gravitačně bez tlaku. Jsou používány ve skladech, silech, cementárnách, dolech, elektrárnách, hutích a při výrobě izolačních materiálů. Obecně používány v silniční a železniční dopravě pro stáčení cisteren (s krmivy, cementem, vápnem, moukou).

Transportní hadice pro sypké materiály jsou vyrobeny ze směsi pryží SBR/NR odolných abrazi, plastů PU/PVC nebo keramiky. U hadic pro transport potravin je duše vyrobena z bílé pryže. Otěruvzdornost duše je udávána v mm3 dle normy ISO 4649 (dříve dle DIN 53516) – čím nižší hodnota, tím vyšší odolnost duše hadice oděru.

Koncovky pro transportní hadice na sypké látky (viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY) lze upevnit pomocí šroubovacích objímek nebo spon, páskovacím systémem nebo lisovacími objímkami.
Transportní hadice naleznete také ve skupinách: odsávací hadice a vinuté kovové hadice.

Hadice pro pískování

Hadice pro čištění a obrábění tryskáním: pískem, broky nebo suchým ledem.

Vyrobeny ze směsí pryží SBR/NR, vysoce odolných otěru a vyztuženy textilním kordem. Otěruvzdornost duše je udávána v mm3 dle normy ISO 4649 (dříve dle DIN 53516) – čím nižší hodnota, tím vyšší odolnost duše hadice oděru.

Používány se speciálními spojkami a tryskami pro pískování, vyrobenými z litiny, hliníku nebo nylony (viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY).

Hadice pro plovoucí sací bagry

Tlakové a tlako-sací hadice (savice) pro písek a štěrk s vodou jsou používány na plovoucích sacích bagrech při prohlubování dna vodních nádrží a plavebních kanálů. Jsou používány pro sání rozmělněného materiálu (kaše) ze dna nádrže a jeho transport ze sacího bagru na místo skladování. Používány také v pískovnách a štěrkovnách.

Duše ze směsi pryže SBR/NR, výztuž textilním kordem nebo ocelovým opletem a případně také ocelovou spirálou. Obal odolný olejům, mořské vodě, otěru a atmosférickým vlivům. Dodávány jako kompletní hadice se zavulkanizovanými a pogumovanými přírubami.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?