Hadice na technické plyny a koncovky

hadice na technicke plyny a koncovky

Hadice na technické plyny a koncovky – obecné informace

Hadice pro technické plyny lze rozdělit na nízkotlaké hadice (pro acetylen nebo kyslík (svářečské hadice), propan-butan, zemní plyn, inertní plyny) a hadice pro vysokotlaké plyny nad 140 bar (např. pro plnění a stáčení tlakových lahví, hadice pro plnění CNG).
Využití hadic pro plyny je velmi široké a obsahuje např. svářečské hadice, palivové hadice pro plyny (např. LPG), pro plnění a stáčení tlakových lahví, stáčecí hadice plynů, hadice pro medicinální plyny, hadice pro potravinářské plyny, hadice pro dýchání, hadice pro ochrannou atmosféru při svařování nebo balení potravin.

Plynové hadice je nutné volit s ohledem na vlastnosti plynu, jeho zápalnost a výbušnost, tlak, teplotu, průnik plynu stěnou hadice, elektrostatické vlastnosti, znečištění plynu a požadavky na bezpečnost obsluhy (shoda s předpisy a normami, odpovídající koeficient bezpečnosti).

Hadice pro plyny jsou často vybaveny speciálními koncovkami, určenými pouze pro daný plyn, a vysokotlaké hadice bývají také často vybaveny ochranou proti prasknutí hadice.

Hadice pro plyny naleznete také ve skupinách: hadice pro vodu a vzduch, hadice pro chemikálie, kovové hadice, kompozitní hadice, teflonové hadice, hadice TYGON®, v kapitole HYDRAULIKA (VYSOKÉ TLAK) – zvláště ve skupině: termoplastové hadice, oav kapitole PNEUMATIKA ve skupině pneumatické hadice.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?