Vysokotlaké hadice pro technické plyny

vysokotlake hadice pro technicke plyny

Vysokotlaké hadice pro technické plyny – obecné informace

Hadice pro plyny o pracovních tlacích až několik set bar. Používány pro plnění plynových lahví a zásobníků, v průmyslových, medicinálních a laboratorních instalacích. Používány např. pro následující plyny: dusík, kyslík, vodík, argon, hélium, acetylen, oxid uhličitý a řadu jiných včetně jejich směsí.

V této skupině jsou uvedeny specifické hadice pro vysokotlaké plyny dvou typů:

 • teflonové (PTFE) hladké hadice s nerezovým opletem;
 • kovové vlnovcové (vrapované) hadice s nerezovým opletem.
  Pracovní tlaky činí několik set bar. Koeficient bezpečnosti minimálně 1:4.

Hadice pro vysokotlaké plyny je nutné volit zvláště pečlivě a zohlednit:

 • pracovní tlak a teplotu;
 • fyzikálně-chemické vlastnosti plynu, zvláště jeho hořlavost a výbušnost;
 • znečištění plynu pevnými částicemi nebo kapalinami,
 • rizika spojená s toxickými plyny;
 • problém průniku plynu stěnou hadice a s tím spojená rizika (může vzniknout potřeba mikroperforace obalu hadice);
 • elektrické vlastnosti materiálu hadice, problém hromadění elektrického náboje a eliminace s tím spojených rizik;
 • rychlost průtoku a pulzní tlaky (tlakové rázy) – zvláště u vrapovaných hadic by neměla být rychlost průtoku příliš vysoká;
 • bezpečnost používání hadic e rizika plynoucí z dynamického charakteru rozpínání plynů;
 • shodu s požadavky předpisů a norem.

Vysokotlaké plynové hadice jsou nejčastěji používány se speciálními typy koncovek, určených pouze pro daný plyn a hadice bývají vybaveny zabezpečením proti roztržení hadice, např. ve formě pojistného lanka.

Pro vysokotlaké plyny lze použít také vysokotlaké termoplastové hadice s mikroperforací obalu hadice pro ultra vysoké tlaky SPIR STAR.

Pro volbu hadice na vysokotlaké plyny kontaktujte Tubes International.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?