Vysokotlaké hadice pro technické plyny

 • Wąż do gazów technicznych, węże do gazów
 • Przewód teflonowy do tlenu lotniczego (95,5%)

Hadice pro plyny o pracovních tlacích až několik set bar. Používány pro plnění plynových lahví a zásobníků, v průmyslových, medicinálních a laboratorních instalacích. Používány např. pro následující plyny: dusík, kyslík, vodík, argon, hélium, acetylen, oxid uhličitý a řadu jiných včetně jejich směsí.

V této skupině jsou uvedeny specifické hadice pro vysokotlaké plyny dvou typů:

 • teflonové (PTFE) hladké hadice s nerezovým opletem;
 • kovové vlnovcové (vrapované) hadice s nerezovým opletem.
  Pracovní tlaky činí několik set bar. Koeficient bezpečnosti minimálně 1:4.

Hadice pro vysokotlaké plyny je nutné volit zvláště pečlivě a zohlednit:

 • pracovní tlak a teplotu;
 • fyzikálně-chemické vlastnosti plynu, zvláště jeho hořlavost a výbušnost;
 • znečištění plynu pevnými částicemi nebo kapalinami,
 • rizika spojená s toxickými plyny;
 • problém průniku plynu stěnou hadice a s tím spojená rizika (může vzniknout potřeba mikroperforace obalu hadice);
 • elektrické vlastnosti materiálu hadice, problém hromadění elektrického náboje a eliminace s tím spojených rizik;
 • rychlost průtoku a pulzní tlaky (tlakové rázy) – zvláště u vrapovaných hadic by neměla být rychlost průtoku příliš vysoká;
 • bezpečnost používání hadic e rizika plynoucí z dynamického charakteru rozpínání plynů;
 • shodu s požadavky předpisů a norem.
Pro volbu hadice na vysokotlaké plyny kontaktujte Tubes International.

Vysokotlaké plynové hadice jsou nejčastěji používány se speciálními typy koncovek, určených pouze pro daný plyn a hadice bývají vybaveny zabezpečením proti roztržení hadice, např. ve formě pojistného lanka.

Pro vysokotlaké plyny lze použít také vysokotlaké termoplastové hadice s mikroperforací obalu hadice pro ultra vysoké tlaky SPIR STAR.

Vysokotlaké hadice pro technické plyny

"*" oznacza pola wymagane