Hadice pro chemikálie

hadice pro chemikalie

Hadice pro chemikálie – obecné informace

Hadice pro chemikálie, nazývané také chemické hadice, jsou určeny pro transport a stáčení neorganických i organických chemikálií (zásad. kyselin, solných roztoků, barev a laků, rozpouštědel atd.). Jsou používány k transportu chemikálií v v chemickém průmyslu, stáčení a plnění chemikálií (např. autocisteren železničních cisteren, IBC kontejnerů), pro nejrůznější technologické procesy v chemickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu a také v laboratořích. Duše musí být dostatečně chemicky odolná.

Pro správnou volbu hadice dle chemické odolnosti je nutné shromáždit následující údaje: druh média (substance plynoucí hadicí), jeho skupenství (např. kapalina, plyn), koncentrace, teplota substance, pracovní tlak. Pro usnadnění volby je tedy nejlepší získat bezpečnostní list dané chemikálie. Je také nutné myslet na riziko hromadění statického náboje, zvláště při použití v zónách s nebezpečím výbuchu.

Postup výběru vhodné hadice e uveden v technické informaci “Volba hadic a spojek s ohledem na jejich chemickou odolnost” a v tabulkách chemické odolnosti materiálů (viz přílohy a kapitola TECHNICKÉ INFORMACE).

Duše hadic pro chemikálie je vyrobena z pryží EPDM, EPM, vitonu, polyamidu, polyetylenu UPE, fluorovaných polymerů (PTFE, PFA, MFA, FEP). Výztuž tvoří textilní kord nebo oplet a u tlako-sacích hadic také ocelová spirála. Obal je vyráběn z pryže odolné vnějším vlivům.

Spojky a koncovky pro chemické hadice (viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY) musí být odolné korozi a být osazeny těsněním s odpovídající chemickou odolností. Koncovky jsou upevněny na hadici pomocí šroubovacích objímek, montážních spon nebo lisovacích objímek.

Další hadice vhodné pro transport chemikálií naleznete také v kapitolách: univerzální hadice, hadice pro potraviny, hadice pro rpopné látky, odsávací hadice, kovové a kompozitní hadice, teflonové a silikonové hadice, hadice pro peristaltická čerpadla, hadice Tygon a také ve skupině termoplastové hadice v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

V každém případě by měa být voba hadice pro danou chemickou substanci potvrzena Tubes International!

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?