Hadice pro potraviny

hadice pro potraviny

Hadice pro potraviny – obecné informace

Hadice pro potravinářství jsou určeny pro kontakt s potravinami a surovinami v potravinářském průmyslu. Proto nesmí obsahovat substance, které by mohly proniknout do média a tím zhoršit chuť a jakost produktů nebo ohrozit zdraví. Duše těchto hadic jsou vyráběny z pryží a plastů vysoké kvality a čistoty, splňujících předpisy EU a americké předpisy FDA. Tyto předpisy obsahují požadavky, týkající se:

  • materiálů přípustných pro styk s potravinami;
  • přípustných hodnot obsahu nebo migrace (průniku) přídavných látek do modelových kapalin simulujících jednotlivé typy potravin;
  • odpovídajícího značení např. grafickým symbolem (pohár s vidličkou);

Hadice pro pitnou vodu podléhají zvláštním samostatným národním předpisům.
Řadu hadic pro potraviny, zvláště splňujících vyšší požadavky např. US Pharmacopoeia, lze použít také ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
Při volbě hadic pro potraviny je nutné myslet na to, že hadice musejí mimo transportovaných médií odolávat také požadovanému způsobu čištění instalace např. metoda CIP (Cleaning in Place), dezinfekce např. SIP (Sterilisation in Place).

Pro zajištění hygieničnosti je také důležitá správná volba a montáž koncovek a spojek. Obecně jsou používány převážně leštěné koncovky z nerezi AISI 316 s odpovídající drsností vnitřního povrchu (viz skupina nerezové spojky pro potraviny v kapitole PRŮMYSLOVÉ ARMATURY). Tyto koncovky jsou upevněny do hadice pomocí šroubovacích objímek, montážních spon nebo nerezových lisovacích objímek.

Hadice vhodné pro potraviny naleznete také v kapitolách univerzální hadice, hadice pro chemikálie (pro sypké potraviny), odsávací hadice, kovové hadice, teflonové hadicesilikonové hadice, hadice pro peristaltická čerpadla a hadice TYGON®.

Hadice pro potraviny by měly být vždy používány pouze pro média, uvedená v katalogovém listu, pro něž splňuje požadavky norem.

KATALOG
Stáhnout

PRODEJNÍ SÍŤ
Prověřit

POPTÁVKA
Odeslat

Potřebujete pomoc při výběru produktu pro svou instalaci?